Blog

rekreacja

03
Apr

Filmy z lotu ptaka

Sztuka filmowa żywiołowo rozwijała się oraz rozwija. Stulecie istnienia tej X Muzy jest czas obudowanym różnorodnymi koncepcjami. Nadzwyczaj trudno prezentować i katalogować rodzaje oraz gatunki filmowe rodzaju filmy z drona. W filmie jednym z głównych elementów rządzących jest korespondencja sztuk. Genologiczne rozbiory filmowe nie są najmniej chybione. Pierwszym oraz podstawowym rozróżnieniem w filmie jest stosunek do realności. Wyodrębnić można tutaj dwie perspektywy odbiorcze. Jedna jest fikcją. Druga nawiązuje do reguły mimesis. Ma jak najwierniej odtworzyć rzeczywistość. Wyróżnić w takim razie można dwa bazowe rodzaje: film fabularny oraz film dokumentalny – sprawdź zdjęcia z powietrza a także zdjęcia z lotu ptaka. Film fabularny w kolosalnej mierze często korzysta z pożytków fantazji. Nie znaczy to, że zakłada tworzenie niemożliwych, nieistniejących światów. Jego doniosłą zasadą jest zasad nie tyle prawdy, co prawdopodobieństwa. Ma prawo pomijać rzeczywistość. Film dokumentalny dąży do zdobycia prawdziwości. Szuka jej. To nią właśnie się posługuje. Jest wyczulony na rzeczywistość.

Comments are closed.