Blog

rekreacja

28
Jun

Organizacje charytatywne

Biorąc pod szczególną uwagę wszystek elektroniczny ekwipunek, który okala nas wszędzie, swobodnie możemy powiedzieć, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Już dotarło tego, że duża grupa z nas nie wyobraża sobie swojego życia bez telefonu komórkowego, internetu i całego mnóstwa innych gadżetów elektronowych. Równocześnie to wszystko powoduje, że przepływ informacji jest błyskawiczny. Niech tylko wydarzy się coś ważnego na drugim krańcu świata, a niebawem wszędzie wiadomo, co miało miejsce! Zresztą, to nawet nie musi być coś ważnego. Po prostu praktycznie każdą wiadomość wolno przekazać na umowną odległość i obecnie w rekordowo krótkim czasie. Społeczeństwo to również organizacje charytatywne. Wszystko się zmienia oraz nie da się tego zatrzymać. Postęp technologiczny dodatkowo napędza to wszystko, przeobrażając po raz następny społeczeństwo. Zmianom nie ma końca, a człowiek po raz dodatkowy argumentuje, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Zatem wydaje się, że nic nie powstrzyma jego osiągnięć, a społeczeństwo informacyjne nie stanowi minionego etapu rozkwitu.

Comments are closed.