Blog

rekreacja

18
Feb

Poradnia medycyny pracy

Zasady bhp to reguły, jakich przystaje przestrzegać w miejscu pracy, traktujące ogólnych zachowań w warunkach niebezpiecznych. Są w stanie to być sytuacje, w jakich należy udzielić pierwszej pomocy czy też sytuacje pożarowe i inne. Jakiekolwiek przedsiębiorstwo angażujące pracowników powinno być wyekwipowane, pomiędzy innymi w sprzęt przeciwpożarowy. Przeróżnego rodzaju akcesoria bhp, są wymagane w każdej jednostce gospodarczej – zobacz poradnia medycyny pracy. Do oprzyrządowania przeciwpożarowego zalicza się gaśnicę proszkową w różnych rozmiarach, gaśnicę śniegową 5-kilową, agregaty śniegowe i proszkowe, węże hydrantowe i skrzynki ADR. Umieszczenie tego typu urządzeń pozwoli w razie pożaru uniknąć pokaźniejszych strat materialnych. Pracownicy powinni przejść przeszkolenie z tego zakresu, jak wykorzystywać z danego wyposażenia przeciwpożarowego. Jest wiele sytuacji, które na pozór nie dopuszczalne mogą skończyć się wybuchem pożaru, tak wiec niezbędnym sprzętem w każdej firmie jest sprzęt przeciwpożarowy. Mając na myśli akcesoria bhp, taki sprzęt też się do nich zalicza.

Comments are closed.