Blog

rekreacja

29
Jan

Strony patriotyczne

O polityce pisał już Arystoteles. Starożytni oraz średniowieczni włodarze uważali, że władza polityczna pochodzi od boga. Łatwo było rozgłaszać taki pogląd, kiedy tak właściwie o tym, kto króluje, decydowało urodzenie. Arystoteles twierdził, że polityka to sztuka królowania. Wedle niego wolno było piastować władzę, niemniej jednak nie być politykiem, jeśli nie posiadało się właściwych cnót oraz nie funkcjonowało na korzyść własnych poddanych. Zmiany w trybie definiowania pojęcia polityki rozpoczęły się zmieniać wraz z demokratyzacją państw. Teraz uważa się, że polityka to sposób dochodzenia do władzy oraz sprawowanie władzy. Według jednych polityka polega na uzgadnianiu sprzecznych interesów – zobacz domenę Żołnierze wyklęci. Miałaby to w związku z tym być sztuka kompromisów. Drudzy uważają, oraz potwierdza to niezmiernie nieraz realność, że polityka to sztuka perswazji, to wszystkie metody, jakie prowadzą do tego, że nasze stanowisko zwyciężyło ze stanowiskiem konkurenta. Ta druga definicja wydaje się mnóstwo bardziej odpowiadać rzeczywistości. Bez względu na definicję jest to, poza pracą zawodową oraz sferą życia rodzinnego, najważniejsza dziedzina życia, a przynajmniej powinna być taka w demokratycznym państwie.

Comments are closed.